Faq

Frequently Asked Questions

 

Q : ฉันควรจะเตรียมตัวอย่างไร หากฉันมีแผนในการเดินทางเร็ว ๆ นี้?

A : สิ่งสำคัญสำหรับทุกท่านก่อนการเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้ง ที่ท่านไม่สามารถละเลย และต้องตรวจสอบด้วยตัวเองทุกครั้งแต่เนิ่น ๆ คือ

  • หนังสือเดินทางหากท่านยังไม่มีต้องรีบไปดำเนินการขอหนังสือเดินทางเป็นลำดับแรก ดูที่นี่แต่ถ้าท่านเคยมีแล้ว ท่านต้องตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทางทันที โดยกรณีทั่วไปหนังสือเดินทางที่สามารถใช้เดินทางไปต่างประเทศได้ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และเพื่อความปลอดภัย ขอให้ท่านนับวันที่เหลือนั้นจากวันที่ท่านได้เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว เช่น ถ้าท่านมีแผนการเดินทางไปฝรั่งเศส ในวันที่ 15 พฤษภาคม และจะกลับในวันที่ 20 พฤษภาคม หนังสือเดินทางของท่านควรมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ 20 พฤษภาคม เป็นต้น
  • วีซ่าของประเทศที่ท่านต้องการจะไปหากท่านเดินทางไปยังประเทศใดๆ ท่านจะต้องเช็คเสมอว่า ประเทศนั้น ๆ ต้องใช้วีซ่าเพื่อเข้าประเทศหรือไม่ โดยท่านสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าสถานฑูตหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ของสถานฑูตของประเทศนั้น ๆ ที่มีสาขาประจำประเทศไทย หรือสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าไทยทราเวลเซ็นเตอร์ กรณีท่านได้ซื้อบริการท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ ไว้
    กรณีต้องขอวีซ่า ท่านจะต้องเผื่อเวลาและขั้นตอนในการขอวีซ่าและเตรียมหลักฐานที่แสดงให้กับสถานฑูตเห็นว่า ท่านมีจุดประสงค์ในการเดินทางไปประเทศนั้นๆ อย่างไร สำหรับในบางประเทศทางไทยทราเวลเซ็นเตอร์ มีบริการรับยื่นวีซ่าแทน ให้กับท่านซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่
    กรณีไม่ต้องขอวีซ่า โดยส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้ ยกตัวอย่าง เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฯลฯ จะให้วีซ่ากับท่านเมื่อท่านไปถึง ณ สนามบิน ประเทศนั้น โดยการอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์ขาดของกองการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ซึ่งก่อนการเดินทางนั้นท่านไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อน
  • ตั๋วเครื่องบินการจองตั๋วเครื่องบิน ควรเริ่มทำทันทีพร้อม ๆ กับการที่ท่านมีกำหนดการเดินทางที่ค่อนข้างแน่นอนไว้แล้ว โดยท่านสามารถจองบริการตั๋วเครื่องบินกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ได้ล่วงหน้าหลายเดือนก่อนการเดินทาง การจองตั๋วเครื่องบิน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ ตราบเท่าที่ท่านยังไม่ได้ทำการออกตั๋ว แต่ท่านต้องพึงระวังว่าตั๋วเครื่องบินบางประเภท โดยเฉพาะตั๋วเครื่องบินราคาโปรโมชั่นต่าง ๆ ทางสายการบินมักบังคับวันออกตั๋วมาเสมอ และมักจะให้เวลาไม่นานนักในการตัดสินใจซื้อ มิเช่นนั้นที่นั่งที่เคยยืนยันไว้แล้วอาจถูกยกเลิกได้ ซึ่งในบางกรณีท่านอาจรอผลของเอกสารวีซ่าอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตัดสินใจว่าจะออกตั๋วหรือไม่ ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะเรียนให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านพิจารณาตัดสินใจตามดุลยพินิจของท่านเอง

ดังนั้น 3 สิ่งที่กล่าวมานี้ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่ท่านต้องพิจารณาแต่เนิ่นๆ ทุกครั้งเมื่อท่านวางแผนว่าจะต้องเดินทาง

 

Q : ฉันยังไม่มีหนังสือเดินทางเลย/หนังสือเดินทางหมดอายุแล้ว ฉันจะต้องทำอย่างไร?
A : หนังสือเดินทาง  เป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกที่ผู้เดินทางทุกท่านควรคำนึงถึงก่อนตัดสินใจจองบริการท่องเที่ยว เดินทาง นอกจากจะใช้ในการเป็นเอกสารแสดงตัวตนของผู้เดินทางในการเข้า หรือ ออกเมืองต่าง ๆ ในต่างประเทศแล้ว ยังต้องใช้พกติดตัวตลอดระยะเวลาที่เราอาศัยอยู่ในต่างประเทศด้วย ซึ่งมีความสำคัญมาก และควรคำนึงถึงเป็นลำดับแรกก่อนสิ่งอื่น ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ สามารถให้คำแนะนำในการทำหนังสือเดินทาง ต่ออายุหนังสือเดินทางกับท่านได้ แต่หน้าที่ในการขอหนังสือเดินทาง ต่ออายุหนังสือเดินทาง ตรวจสอบหนังสือเดินทางและความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือเดินทาง รวมถึงวันหมดอายุของหนังสือเดินทางของท่าน เหล่านี้เป็นหน้าที่ที่ผู้เดินทางพึงกระทำและตรวจสอบด้วยตัวเองทุกครั้ง เมื่อท่านมีแผนในการเดินทางในเร็ว ๆ นี้

Q : สถานที่ในการทำหนังสือเดินทาง และต่ออายุหนังสือเดินทาง

A : ท่านสามารถทำหนังสือเดินทาง หรือ ต่ออายุหนังสือเดินทาง ที่ กองหนังสือเดินทาง ซึ่งยินดีต้อนรับทุกท่านที่ประสงค์จะใช้บริการ โดยท่านสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ ตามสถานที่ ดังต่อไปนี้

         กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
– ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
– โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256
          สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา
– ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคารบางนาฮอลล์ (ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1
– โทรศัพท์ 0-2383-8401-3 โทรสาร 0-2383-8398
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
– ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
– โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8118-9
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น
– ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
– โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่
– ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
– โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา
– ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
– โทรศัพท์ 074-326508-10 โทรสาร 074-326511
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี
– ที่อยู่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
– โทรศัพท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301
– E-mail : passport_ub@hotmail.com
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
– โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา
– ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
– โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี
– ที่อยู่ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
– โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810
สำนักงานหนังสือเดินทางชัวคราว จังหวัดพิษณุโลก
– ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
– โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา
– ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
– หมายเลขโทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 โทรสาร 073-274-527
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
– ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
– หมายเลขโทรศัพท์ 076-222-083, 076-222-080, 076-222-081 โทรสาร 076-222-082

เวลาเปิดบริการของกองหนังสือเดินทาง
ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์

ระหว่างเวลา 08.00 – 15.30 น. สำหรับสำนักงานสาขาในกรุงเทพปริมณฑล
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สำหรับสำนักงานสาขาในต่างจังหวัด
โดยไม่หยุดพักกลางวัน

         การรับเล่มหนังสือเดินทาง

  • ผู้ที่ยื่นขอที่สำนักงานในกรุงเทพมหานคร จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันยื่นคำร้อง
  • ผู้ที่ยื่นขอที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดจะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 5-7 วันทำการ
  • ท่านที่ยื่นคำร้องขอแก้ไขหนังสือเดินทางจะได้รับหนังสือเดินทางภายในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ เพื่อให้การให้บริการหนังสือเดินทางเป็นไปอย่างทั่วถึง กองหนังสือเดินทางได้จัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ออกไปให้บริการประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ปีละกว่า 30 จังหวัด รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย

ข้อมูลจากกรมการกงศุล กระทรวงต่างประเทศ
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.consular.go.th

 

Q : ขั้นตอนหลังจองแพคเกจทัวร์ หรือสินค้าและบริการอื่นๆ?

A : หลังจากที่ท่านได้ทำการจองซื้อทัวร์หรือสินค้าและบริการอื่นๆ และชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย ระบบจะส่งรายละเอียด ผ่านทางระบบอีเมล์อัตโนมัติ ไปยังเมล์ของท่าน ท่านสามารถนำใบยืนยันการสั่งซื้อใช้แทนการยืนยันการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ ณ สถานบริการสินค้าและบริการที่ท่านได้เลือกซื้อ

Q : ส่งเรื่องคำขอพิเศษต่างๆ หลังการจองได้หรือไม่?

A : หากท่านยังไม่ได้ส่งรายละเอียดที่จำเป็นต่อการใช้บริการสินค้าและบริการที่ท่านได้เลือกซื้อ อาธิ เช่น เกี่ยวกับการเข้าพัก ประเภทเตียงนอนในห้องพัก, อาหารที่ท่านไม่สามารถรับประทานได้ ฯลฯ ท่านสามารถส่งรายละเอียดดังกล่าวมายัง  touristathai@gmail.com หรือ 02-412-1235 / 087-656-8888  หรือ line : @journista

Q : รับข่าวสารก่อนใช้บริการสินค้าและบริการที่เลือกซื้ออย่างไร?

A : ก่อนท่านจะเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ  แต่ละรายการสินค้าและบริการจะมีรายละเอียดให้ท่านได้อ่าน ได้ชมภาพ และ วีดีโอ(ถ้ามี) หรือท่านสามารถโทรมาขอรายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่สนใจได้โดยโทร 02-412-1235 / 087-656-8888  หรือ line : @journista

Q : ซื้อทัวร์กับบริษัทเจอร์นิสต้า มั่นใจได้แค่ไหน? จะได้เดินทางตามใบนัดหมายหรือเปล่า?

A : บริษัท เจอร์นิสต้า จำกัด เป็นบริษัทธุรกิจการท่องเที่ยวบริการรับดูแลการจัดกรุ๊ปนำเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ มีแพ็กเกจท่องเที่ยวที่หลากหลายพร้อมทั้งประสบการณ์จากการจัดกรุ๊ปทั้ง กรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปใหญ่ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ป CSR กรุ๊ป VIP หรือกลุ่มคนมีชื่อเสียง และยังได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทชั้นนำ สถาบันการศึกษา ที่ให้ทางบริษัทจัดกรุ๊ปทัวร์ให้ เนื่องจากทางบริษัทมีคอนเนคชั่นอยู่หลากหลาย ทำให้ทางบริษัทสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหลายหน่วยงานที่เข้ามาใช้บริการ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08421 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Q : บริษัท เจอร์นิสต้า เป็นผู้จัดทำแพ็กเกจทัวร์เองหรือส่งต่อให้กับทางบริษัททัวร์อื่น?

A : บริษัท เจอร์นิสต้า จำกัด มีทั้งแพ็กเกจทัวร์เองในนาม เจอร์นิสต้า และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด

Q : ทำไมเมื่อเปรียบเทียบราคาดูแล้ว แพ็กเกจทัวร์ของบริษัทเจอร์นิสต้ามีราคาค่อนข้างสูงกว่าบริษัททัวร์อื่นๆ?

A : เนื่องจากรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ของบริษัท เจอร์นิสต้า จำกัด ค่อนข้างแตกต่างกับบริษัททัวร์อื่น ๆ อีกทั้งบริษัท เจอร์นิสต้า จำกัด มีความประสงค์ที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า อาทิ การบริการที่เต็มเปี่ยม มัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีอัธยาศัยดี และสามารถดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า เราจึงคัดเลือกพนักงานขับรถที่มีความชำนาญในการขับขี่และพาหนะที่ใช้ในการเดินทางของเราจะเป็นสภาพใหม่และทันสมัย และทางบริษัท เจอร์นิสต้า จำกัด ยังจัดทำประกันแก่ลูกค้าทุกท่านที่เดินทาง นากจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการเลือกร้านอาหารและที่พักให้กับลูกค้าอีกด้วย ซึ่งเรามั่นใจว่าบริการทั้งหมดที่เรามอบให้ลูกค้ามีความคุ้มค่าอย่างแน่นอน

Q : อยากทราบเวลาเปิดทำการของบริษัท เจอร์นิสต้า จำกัด?

A : บริษัท เจอร์นิสต้า จำกัด จะเปิดเวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ตลอดเวลาการทำการ ทั้งทางโทรศัพท์และ E-mail ในกรณีที่เป็นเรื่องด่วน บริษัท เจอร์นิสต้า จำกัด ขอแนะนำให้ลูกค้าติดต่อทางโทรศัพท์ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ touristathai@gmail.com, journistatravel@gmail.com หรือ 02-412-1235 / 087-656-8888  หรือ line : @journista

Q : สามารถเอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง?

A : 1.เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง

      ของเหลวทุกชนิดที่มีความจุต่อชิ้นเกิน 100 มล. รวมไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) เช่น เจล น้ำหอม สบู่เหลว สเปรย์ ห้ามพกติดตัวขึ้นเครื่องบิน แต่สามารถนำใส่กระเป๋าที่จะโหลดได้ ทั้งนี้เป็นมาตรการป้องกันการก่อการร้าย ที่เข้มงวดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ 911 แต่ถ้าเป็นยาที่จำเป็นต้องพกติดตัว ก็สามารถพกพาได้ในปริมาณที่เหมาะสม เช่น ชุดยาแก้เบาหวาน

      2.แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank)

      ไม่สามารถนำแบตเตอรี่สำรองทุกชนิดใส่กระเป๋าที่นำไปเช็คอิน แต่สามารถพกพาใส่กระเป๋าถือขึ้นไปได้ โดยต้องเป็นแบตเตอรี่สำรองที่มีค่าความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น

     3.อาวุธ

      ปืน และอาวุธทุกชนิด รวมถึงอาวุธโดยสภาพ เช่น มีด สนับมือ ดาบ ทวน กระบอง และสิ่งเทียมอาวุธ เช่น ปืนไฟแช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปืนเด็กเล่น

     4.ของมีคม

     ไม้บรรทัดเหล็ก คัตเตอร์ กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผ้า มีด มีดพับ มีดพก และของมีคมทุกชนิด ที่อาจทำให้เกิดอันตราย แต่หากเป็นของใช้ที่จำเป็น อาจอนุญาตให้เก็บไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดใต้เครื่องบินได้ แต่ไม่อนุญาตให้พกพาขึ้นเครื่องบิน

    5.วัตถุไวไฟ

     เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระเบิดหรือเพลิงไหม้ เช่น น้ำมันไฟแช็ก เชื้อเพลิงแข็ง สีน้ำมัน ไม้ขีดไฟ ฯลฯ

    6.อาหารที่มีกลิ่นแรง

    อาหารต่างๆ เช่น อาหารทะเล เนื้อสัตว์สด/แช่แข็ง ทุเรียน ปลาร้า ต้องแพ็คมาอย่างเหมาะสม

    7.สัตว์มีพิษ สัตว์ดุร้าย

    รวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่ สัตว์สงวน นอกจากอาจรบกวนผู้อื่นแล้ว ยังผิดกฎหมายอีกด้วย

    8.สารอันตรายต่าง ๆ

    เช่น สารกำจัดแมลง สารหนู วัตถุออกซิไดซ์ เช่น แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอร์ออกไซด์ วัตถุก๊าซมันตภาพรังสี เช่น ธาตุยูเรเนียม วัตถุกัดกร่อน เช่น แบตเตอรีที่บรรจุสารกัดกร่อน น้ำกรด ปรอท ฯลฯ

    9.สิ่งของอื่น ๆ

     เช่น แม่เหล็ก น้ำแข็งแห้ง